بهداشت

بخش بهداشت، ایمنی و محیط زیست  ( HSE )

این بخش مسئولیت رعایت بهداشت و حفظ محیط زیست و پیشگیری از حوادث ناشی از عدم توجه به مقررات ایمنی در فعالیت شرکت را عهده دار است.

خط مشی این شرکت در زمینه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست

شرکت سازه پیکر نسبت به حفظ و مقررات از ایمنی و سلامت افراد دخیل در اجرای پروژه های مختلف خود را متعهد دانسته و همواره در جهت کاهش خطرات کار کوشش می نماید به
طوریکه خطرهای موجود در محیط کار و آسیب های وارده به محیط زیست تقلیل یابد.

بدین منظور اقدامات زیر انجام می گردد:

  • 1 -پایبند بودن به مقررات ایمنی و بهداشت فردی و اعلام آن در هنگام استخدام و ادامه کار کارکنان
  • 2 -ایجاد انگیزه کافی در کارکنان با در اختیار قرار دادن منابع و اطلاعات لازم
  • 3 -برقراری کلاس های آموزشی برای کارکنان به منظور رسیدن به اهداف HSE
  • 4 -ایجاد محیط کار ایمن برای کارکنان
  • 5 -تهیه گزارش از پیمانکاران جزء از فعالیت های HSE و منعکس نمودن آنها در جلسات کارگاهی
  • 6 -همکاری با کارفرمایان به منظور پیشبرد مقررات و استانداردهای HSE

همچنین در کارگاه های این شرکت، پرسنل ایمنی و بهداشت محیط همواره حضور داشته و کلیه نکات ایمنی را به کارکنان گوشزد می نماید. نتایج این بازدیدها به طور مرتب به اداره بهداشت منطقه مربوطه ارسال می گردد.